BOSZORKÁNYTANYA, MINDEN AMI BOSZORKÁNYSÁG ÉS MÁGIA
BOSZORKÁNYTANYA, MINDEN AMI BOSZORKÁNYSÁG ÉS MÁGIA
Tartalom
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kapcsolat
 
Menü
 
Álmok és meditáció
 
Wicca
 
Szerelmi varázslatok
 
Asztrológia
 
Aura
 
Érzékelési csatorna
 
Jósolj
 
WOODOO
 
Védekezz
 
Gyertya mágia
 
Gyógyítás
 
Tenyérelemzés
 
Mágia
 
Fekete mágia
 
Fehér mágia
 
Indigógyerekek
 
Asztrálprojekció
 
Egy rituálé menete
 
Szellemidézés
 
Varázslatok
 
Varázslények
 
Fogalmak
 
Ősi boszorkányság
 
ÁTKOK KÖNYVE
 
Halott nevek könyve
 
Az Halálnak könyve
 
A tenyérelemzés alapfogalmai
A tenyérelemzés alapfogalmai : Nem csak alapfogalmak

Nem csak alapfogalmak

  2005.04.02. 14:15

A mágusok és kabbalisták az idők kezdete óta tisztában vannak az "emberi" szó jelentésével. Nekik semmi sem lehetetlen, elítélendő avagy idegen, ami az emberrel kapcsolatos. Ők tetteinket a "jó" és a "rossz" reflekcióinak tulajdonították, amely reflekciók a gyakorlott szemlélő számára a külső megjelenésünkben mutatkoznak meg . A beavatottak első látásra felismerték az egyén lelkének sötét oldalait, igazi

A mágusok és kabbalisták az idők kezdete óta tisztában vannak az "emberi" szó jelentésével. Nekik semmi sem lehetetlen, elítélendő avagy idegen, ami az emberrel kapcsolatos. Ők tetteinket a "jó" és a "rossz" reflekcióinak tulajdonították, amely reflekciók a gyakorlott szemlélő számára a külső megjelenésünkben mutatkoznak meg . A beavatottak első látásra felismerték az egyén lelkének sötét oldalait, igazi adottságaikat, életük fontos titkait. Így nem különös, hogy korukban a külső megjelenési formák; a szemek színe, a haj összetétele, de legelső sorban a tenyér vonalai megkülönböztetett vizsgálódás tárgyait jelentették.

Az ujján viselte a Halál-övet
(egy igaz történet)

Eljött élete utolsó éjszakája. Kemény fapadon ült, egy sötét, nedves sarokban... Gondolatfoszlányok cikáztak át fejében. "Nem, ez az egész nem lehet igaz, ez csak egy rémálom...." Világít vajon a hold? A beteges, halvány londoni hold, amelyet oly sokszor nézett megigézve ablakából. Megigézve, mert különös vonzást, félelmetes hatalmat érzett belőle áradni. Igen, neki, a kis senki John Reginald Christie-nek Nottinghillből, neki szólt esténként a hold hívása, csak az ő barátságtalan, rideg szobájában, a Rillington-téren gyakorolta igézetét a hold. Nők jöttek a lakására, nők, akiknek modellkarriert ígért... Ők is akkor jöttek, amikor a hold világított... hallotta kopogó lépteik visszhangját... mennyi is volt... mennyi lehetett, John Christie? Összerázkódott. Kifejezéstelen tekintettel bámulta cellája omló falát. Mennyi volt? Mennyi is... Gúnyos félmosoly jelent meg a szája szélén. Sokkal több, mint amennyit megtaláltak! Egyikük sem hagyta el élve Rillington-téri lakását. Meg kellett halniuk. Ez a kéz végzett velük. Minddel. Ezért akasztják fel holnap. Lenézett kezeire, mintha nem is őhozzá tartoznának... és ez a vonal a bal hüvelykujja közepén... ez a különös jel, amely most a jobb hüvelyujján is megjelent... pontosan azon a helyen a felső és középső porc között... tulajdonképpen két vonal... egyre mélyebbek lettek az idővel. Kiegyenesítette hüvelykujjait, amelyeken mint két bevésés ékeskedett a kétszer két mély barázda. Sokáig ült, és bámulta a jeleket. A szürkületben érkező hóhér elől meg sem próbált elmenekülni, még mindig megigézve, hitetlenül nézte hüvelykujjait. Nem tudta, mi is az, amit lát, különös érzése súgta fülébe az utolsó pillanatban: "A Halál-övet viselted kezeden egész életedben..." A halál beálltát megállapító rendőrségi orvos véletlenül vette észre. Feltűnt neki, hogy Christie hüvelykujjai görcsösen merednek felfelé. Az orvos, aki eddig a kéz vonalainak jelentőségéről csak elvétve olvasott, megbabonázva meredt a kivégzett Christie hüvelykujjain tökéletesen kirajzolódott Halál-övekre...

A kéz, mint fegyver és zseniális eszköz egyben
A Halál-öv, amelyet Salom-övnek is hívnak, egy egészen ritka jelenség. Vigyázat, nem összekeverendő a hüvelykujjak hajlításából keletkezett ráncokkal ! Lehetséges, hogy ez a titokzatos, félelmetes jel az emberiség első gyilkossága óta, mint egy Káin átka kísért intés képpen bennünket? A kéz, mint végrehajtó eszköz óriási hatalmat kapott a világ kezdete óta. Ö voltmindig is a kivitelező. Évezredek vésték nyomukat a kezekbe; az előember vadászfegyverét forgatta kezeiben, otthonát véste segítségével a kövekbe. Sokszor a túlélés egyetlen fegyvere a kéz volt. Később ököllel hódították meg és védelmezték a világot. Így lett a hatalom jelképe és szimbóluma a Kéz. Benne nyugszik a múlt hagyatéka, titokzatossága és kiszámíthatatlansága.
A kézen sűrítve találhatóak az érzékelő és mozgatóideg-végződések - állapították meg annak idején a természetgyógyász kabbalisták. Vonalainak vizsgálatát ma komoly tudományág, a Chiromantia vette át. Így lett a valamikori mágiából egyetemi tanulmány. Hol is húzható tehát meg a határ a misztika és a tudomány között?

Jobb kéz - bal kéz
A Chiromantia tudománya újra fényt derített a régen már tudott és használt tenyérelemzés elemeire, elmélyítve a leheletvékony szálak ismeretét, amelyek a szellemet a lélekkel kötik össze. Itt van például a mágikus "M" betű , amely minden tenyéren felismerhető, némely embernél láthatóbban, másoknál kevésbé, de amelyből minden esetben különös kisugárzás indul ki. Már fekvése is érdekes, dőlt, halványabb és erősebb , különböző nagyságú vonalakból vésődött bele az emberek tenyerébe, mint egy általános szimbólum. A tenyér négy fő vonalát, az Élet-vonalat, az Értelem-vonalat, a Sors-vonalat köti össze a Szív-vonallal, mintegy összefoglalva az emberi élet sarkköveit; az életerőt, a gondolkodást, a diplomáciai készséget és az érzelmeket. Vonalait az Egészség-vonal, amely a Sors-vonalból ívesen rajzolódik a tenyér közepe felé, a Nap-vonal és a Vénusz-domb csak kiegészíti. A tenyér elemzéséhez általában a bal kezet szoktuk előnyben részesíteni, mert az öröklődés jegyei ide vésődtek be. Egy kéz viszont csak fél igazság, a jobb kéz tenyerén láthatjuk, mit csinált az ember élete folyamán adottságaiból. Itt láthatók titkos jelekben jó és kevésbé jó cselekedetei, a változtatások, amelyeket eddigi élete folyamán véghez vitt. A bal tenyér azonban a másik "én" közvetlen tükre, amelyet hétköznapjainkban oly sokszor mellőzünk, sőt letagadunk. Ez az oldal az örökkévalóság mutatója, amelynek elsődleges jelzője az Élet-vonal milyensége. Hibásan a lét hosszúságának mutatójaként tartják számon, pedig inkább az életenergia, saját életerőnk tudatosságának jelzője. Egy végtelen hosszúságú Élet-vonal nem biztosít senkit a hosszú életről, sokkal inkább arról tudósít bennünket, hogy viselője tisztában van azzal, hogy mindent elérhet az életében, amit csak szeretne. Tetterő, életerő, tudatosság, és az ebből következő lelki és szellemi egészség - ezekről tájékoztatja a szemlélőt az Élet-vonal. Időtartamról nem lehet semmi bizonyosat állítani.

Az egyes vonalak jelentése
Az Élet-vonal a hüvelykujj és a mutatóujj között kezdődő íves barázda, amely a csuklónál fordul be a kézfej felé. Amennyiben vonalát elágazások törik meg, ez jellem tekintetében nem jelent semmi kedvezőt. Felületén a világos foltok szívpanaszokra utalnak. Az Értelem-vonal az Élet-vonal szomszédságában indul és vízszintesen a Mars- vagy a Hold-dombig szeli át a tenyeret. Ha ez a vonal hiányzik, az agy betegségére, vagy fokozott ösztönéletre enged következtetni. A Sors-vonal az egyetlen barázda, amelyet lentről felfelé értelmezünk, az Élet-vonal vége felé kezdődik, onnan fut a gyűrűsujj alá. Feltűnő rövidsége hirtelen elmúlást, vagy egy bizonyos helyzet hirtelen félbe szakadását jelenti .Felfelé mutató elágazásai, amelyek körülbelül a vonal közepénél kezdődnek szerencsét és sikereket mutatnak. Különösen akkor, ha a Szív-vonallal való kereszteződésében nincsen különös törés. A Szív-vonal kedvező esetben összeköti az az érzelmi életet a külső sikerekkel, így a kép egy szimpatikus, a valóságban élő személyiséget vetít elénk. Ez az íves barázda vízszintesen szeli át a tenyeret, az ujjak alatt, mintegy lezárva az alatta emelkedő dombokat, amelyeket függőlegesen a Sors-vonal foglal keretbe.

A dombok értelmezése
A mágikus "M" betű kisebb-nagyobb dombokkal van körbevéve, amelyek közül a Vénusz- és a Hold-dombok a legnagyobbak. A Vénusz-domb és környéke a hüvelykujj meghosszabbításaként a szerelmi élet mutatója. A szenvedélyesség vagy éppen a ridegség rajzolódik ki nagyobb, vagy kisebb domborulatán feltűnően kiemelkedő Vénusz-domb csillapíthatatlan vágyakról árulkodik, annál erősebben, minél nagyobb Hold-domb emelkedik ki a vizsgált személy tenyerének másik oldalán. A Hold-domb a fantázia dombja, nagysága álmodozó, a realitásoktól távol élő egyéniségre utal, aki elveszítette maga fölött a hatalmat, összetéveszti a képzeletet a valósággal. Feltűnő kiemelkedése döntésképtelen, hangulataitól irányított embert vetít elénk, szélessége érzékenykedésre való hajlam jele. Törésvonalai hisztériára engednek következtetni.

A dombok neve:
Jupiter-domb, Szaturnusz-domb, Nap-domb, Merkúr-domb és Mars-domb. Már elnevezéseik is asztrológiai ismereteinkre utalnak. A beavatottnak elég egy pillantást vetni a vizsgált személy tenyerének dombjaira, hogy nagy vonalakban képet alkosson jelleméről. Jól látható dombok az életet élvező emberről árulkodnak, az ellentét pedig szürke, hétköznapi egyénről vall.

A mutatóujj alatt helyezkedik el a Jupiter-domb, a tetterő, a siker mutatója. Ha kisebb Jupiter-dombbal találkozunk, amelyben apró vonalkák sem láthatóak, majdnem biztosan állíthatjuk, hogy ez az ember csak nehezen, vagy egyáltalán nem lép előre, egy pont körül táncol egész életében. Kemény, kidomborodó Jupiter-domb viszont megmutatja, hogy viselője jelentős személyiség lesz. A Szaturnusz-domb a középső ujj alatt található, és a sors dombjának is hívják, mivel itt végződik a Sors-vonal. Ha ez a domb nem feltűnő, de jelen van, az kiegyensúlyozott, bölcs emberre vall. Amennyiben széles Szaturnusz dombbal kerülünk szembe, az pesszimista, aggályoskodó tulajdonosáról árulkodik nekünk. Ha e domb felületén sok, vékony rajzolat látszik, ez kemény, harcokkal teli sorsra enged következtetni. Azon a helyen, ahol a Nap-vonal végződik, a gyűrűsujj alatt, itt emelkedik a Szépművészek-dombja, amelyet Apolló-dombnak is neveznek. Apolló a görög mitológiában a művészetek istene .Jól látható Apolló-domb sokoldalú, művészi hajlamokkal rendelkező emberek tenyerén található. Amennyiben viszont ez a domb hiányzik, viselője racionalista, csak praktikus dolgokban érdekelt személyiségről árulkodik. A Merkúr-domb az utolsó az ujjpárnák között, a kisujj alatt emelkedik, és az értelem dombja. Amennyiben az Apolló-domb és a Merkúr-domb egybefolyik, pozitív jel, amely elárulja nekünk, hogy emberünk logikusan gondolkodó, a művészetek szeretetében is praktikusan élő személy, aki harmóniát teremtett a fantázia és a realitások között. Halvány Merkúr-domb rendszertelenséget, megbízhatatlanságot jelöl.

A tenyér utolsó dombja a Mars-domb, amely a Merkúr- és a Hold-dombok között mutatkozik, bezárja a dombok vonulatát és a mágikus "M" betűt. Az energikusság jelzője: az úttörőké, a technikusoké, mérnököké, akik tervező típusok, terveik megvalósításáért harcolni is tudnak. A legkedvezőbb, ha a Mars-domb látható, de nem feltűnően domború. Ez az egészséges életerő jele, ha azonban túl kimagaslik, uralkodási vágyat mutat. Viszonylagos lapossága a bátorság és az öntudat hiányára vall.

A tenyér vonalainak portréja
Mint már említettük, a vonalakat a mágikus "M" betű köti össze, amelynek mellékvonalai egészítik ki a tenyér vonalainak térképét. Az Egészség- vagy Gyomor-vonal általában lent, az Élet-vonal alján kezdődik és a Merkúr-dombig fut. Halványsága, vékonysága lázra való hajlam jele. A vonal sok, apró megszakítása kényes egészséget mutat. Néha előfordul, hogy ez a barázda a Hold-dombnál indul, ezekben az esetekben az egyén jövőbe látó képességekkel rendelkezik. A tenyér Nap-vonala, amely a tenyér közepe táján kezdődik, és a Nap-(Apolló)-dombnál végződik, a legkedvezőbb jegyek közé tartozik. Nem találkozunk vele gyakran, viszont aki ilyen barázdával rendelkezik, amely talán még hosszabban, lentről kezdődik, biztos sikert, elismerést és felemelkedést jelent. Nemzetközileg is elismert szaktekintélyek Nap-vonala például három kis ágban is végződik. Jelenléte minden esetben kedvező előjel a személy sorsa, sikeressége tekintetében. A tenyérelemzés kiterjed az összes lehetséges vonalra, így megemlíti a csuklón található barázdákat is, amelyek mint egy természetes karperec ölelik át a kezet. A Chiromatia tudománya ezeket Rascetteknek nevezi. Minden vonal körülbelül 20 életévet jelent, ez a tézis viszont nem irányadó, mély, sok Rascett sikert, felemelkedést vetít elénk inkább, halvány, keskeny Rascett viszont gyakori betegségeket. A Vénusz-öv, mint a Nap-vonal is, nincs minden ember tenyerén. Szintén jelentős jel, a Vénusz-domb jelentését erősíti, az erős érzékiség mutatója. A Vénusz-öv a Jupiter- és a Szaturnusz-dombok között keresendő; mint egy ív összekötve a gyűrűsujjat a kisujjal. A Házasság-vonal a kisujj és a Szív-vonal között vésődött tenyerünkbe, házasságot viszont csak akkor mutat, ha Az Élet-vonalból kis elágazást is látunk felé. Sok apró vonalka házasság-vonalból való kiágazása viszont több házasságot mutat. Jól látható Házasság-vonal harmonikus kapcsolatra enged következtetni, ha azonban a vonal a Szív-vonal felé hajlik, kapcsolataink fájdalmasan végződnek, házasságunkban nehézségekkel kell számolnunk. Halvány vonal minden szenvedélyt nélkülöző kapcsolatra utal.
A Merkúr - dombon látható kis vonalkák a gyermekek számát jelölik, ezért ezeket Gyermek-vonalaknak is hívják. Hosszúkás alakzatúak a fiúgyermeket, vízszintesek, vagy átlósak a lányokat mutatnak. Ennyi a tenyérvonalakról már kapcsolataikra is enged következtetni, a vonalazások sokszor jól láthatóan kapcsolódnak egymáshoz. Kis beleérzéssel elég az alapjelek ismerete ahhoz, hogy teljes képet alkothassunk a vizsgált személyről.

 
katt ráááá!! :)

 
Hanyadika is van?
2018. Május
HKSCPSV
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
A pontos idő
 
Kedvenc linkjeim
 
Hányan léptetek már be
Indulás: 2005-01-15
 
Chat
 

 

Tartalom

~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!